1 Şubat 2014 Cumartesi

Süreksizlik

  Galeri Akdeniz, 10-Ocak-1 Şubat 2014 tarihleri arasında Hayri Esmer’in “Süreksizlik” adlı sergisine ev sahipliği yaptı.Esmer’in bu serisinde en çok dikkati çeken unsur belki de ismiydi. Süreksizlik, ilk etapta süreklilik gibi akla gelirken, aslında anlamı süreksiz olma durumu, devamsızlık demektir. Bir grafikle anlatacak olsak,fonksiyonun grafiğinde hiçbir kesiklilik yoksa, fonksiyon sürekli olur. Eğer fonksiyonun grafiğinde kesiklilik varsa, bu kesikliği yapan noktalarda fonksiyon süreksizdir denir.

Resim 1
  Gelelim Esmer’in resimlerine. Gerek iki ya da  üç parçalı tuvallerin birbirine eklenerek kurguyu oluşturmaları gerekse bu yüzeylerde süreklilik arz etmeyen imgeler ile tarihsel süreç/değişim, zaman arasında önemli bir ilişki olduğu muhakkak. 11 parçadan oluşan bu seride renkler de dikkat çekmektedir. Resimler üzerinden gidecek olursak resim 2 , iki ayrı tuvalden oluşur. Sol taraftaki tuval renksiz iken sağ tarafta soğuk ve sıcak renklerin dizilimini görmekteyiz. Diyebiliriz ki süreksizlik hem biçim hem renk olarak karşımıza çıkmakta bu resimde.

Resim 2
Resim 3 de ise aynı renk olmanın getirdiği bir yanılsama bize süreksizlik hissini vermektedir.

Resim 3
  Resim 4 de  bir biçimin ayrıntı halini ve tekrarlanan kompozisyonunu yan yana görmekteyiz. Bu resim bize çizgilerin bu serideki gücünü anlatması bakımından çok önemlidir. Çizgi bir ressamın en eski anlatım değeri olduğuna göre, diyebiliriz ki çizginin anlatım değeri oldukça yüksektir. Önce sadece renk ve biçim gibi göze görünen bu resimlerde dikkatli bir göz çizginin çok önemli bir değer olduğunu fark edecektir. Hatta neredeyse salt bir çizgi halinde vücut bulan bu imgeler , azcı bir kurgu ile optik bir yanılsamaya da bazen giden, dönüştüren çağrışımlar oluşturmaktadır. 

Resim 4
Bazen kaymalar,

Resim 5
 bazen kırılmalar,

Resim 6
bazen tekrarlar,

Resim 7
bazen sorular.

Resim 8
Süreksizlik bizde alışkın olduğumuz sürekliliğin bir sonucu mu?

Görmeye çok alışık olduğumuz biçimlerin, gündelik hayatın , her gün maruz kaldığımız tüketim toplumunun görselliğinin biçimine bir makas atma mıdır "Süreksizlik" serisi?

Başak Acar, "Süreksizlik" sergisinin son gününden, Ankara, 1 şubat 2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme